Veiligheid

Veiligheid van Onderdelen

Lonnie doet er alles aan om de veiligheid van haar producten te garanderen. Zo beginnen we al bij de selectie van onderdelen om te bepalen of deze voldoen aan de geldende standaarden. Denk hierbij aan certificaten met betrekking tot het gebruikte materiaal of testrapporten over de robuustheid van de onderdelen.

Voor elk onderdeel worden deze documenten opgevraagd. Na ontvangst controleren we ze op waarheid. Enerzijds door de rapporten bij de keurende instanties op te vragen ter inzage. Anderzijds hebben we zelf geïnvesteerd in tooling om onderdelen met name op de mechanische eigenschappen te controleren.

Enkel die onderdelen en materialen van onze partners die hieraan voldoen passen wij toe in onze bijtringen, speenkoorden, wagenspanners, servies en knuffeldoekjes.

Lonnie

Nu we zeker zijn dat de gebruikte onderdelen gecertificeerd en veilig zijn, gebruiken we ze om de bekende Lonnies samen te stellen.

Om de kwaliteit van elke product te garanderen, is voor elk type Lonnie ’n technische product documentatie opgesteld, waarin onder andere vastgelegd is:

  • met welke goedgekeurde materialen de Lonnie wordt samengesteld;
  • welke partners geselecteerd zijn om deze onderdelen te leveren;
  • wat de fabricagevolgorde is.

Elk product wordt samengesteld zoals vastgelegd in deze documentatie. Na het samenstellen van de producten worden deze allemaal getest voordat we ze versturen aan de klant.

Om dit testen mogelijk te maken is ook hier geïnvesteerd in gestandaardiseerde testen. Zo kunnen we zelf controleren of de producten in samenstelling voldoen aan zowel de Nederlandse als de Europees geldende normeringen.

Als laatste controlemiddel voeren we steekproefsgewijs nog ’n uitgebreide testprocedure uit. Door deze stap uit te voeren houden we controle op het assemblageproces. Alle uitslagen van deze rapporten bewaren we digitaal, zodat we altijd de resultaten aan kunnen tonen.

Certificering

Door alle genomen maatregelen om de veiligheid van onze producten te garanderen, zijn onze producten in overeenstemming met de Richtlijn 2009/48/EG. Daarnaast zijn de producten in overeenstemming met onder andere de Europese norm die de veiligheid van speelgoed specificeert, de EN71. Hierdoor mogen we ze allemaal voorzien van een CE-markering. Op deze pagina vindt je het meest recente overzicht aan certificaten.

Bijtring – CE-Certificaat

Bijtring-Rapport-EU-Conformiteitsverklaring

Speenkoord – CE-Certificaat

Speenkoord-Rapport-EU-Conformiteitsverklaring

Wagenspanner – CE-Certificaat

Wagenspanner-Rapport-EU-Conformiteitsverklaring

Servies – CE-Certificaat

Servies-Rapport-EU-Conformiteitsverklaring

Knuffeldoekje – CE-Certificaat

Knuffeldoekje-Rapport-EU-Conformiteitsverklaring